Thursday, July 12, 2007

Test Your Patriotism - Compare Old, New Citizenship Tests

Interesting article on the proposed changes to USCIS's citizenship exam.

Here's the current exam. And here's the new exam.

Some examples:

Now:
Q: How many branches are there in the United States government?

A: There are 3 branches.


Soon:
Q: Why do we have three branches of government?

A: So no branch is too powerful.
Ya hear that, current administration?

Of course, it's good that this question from the old exam is being changed, since it conflicts greatly with the way Bush seemed to characterize the First Branch's relationship to war in this morning's news conference:

Question 71. What group has the power to declare war?

A71. Congress has the power to declare war.
And the Federalist Papers get a question (well, maybe, since they are still deciding on the final 100 questions out of a larger list of contenders). That should make a good Stag or Athena smile appreciatively. I'd like to see a fill in the blank: "Ambition must be made to counteract ______________."

And I want to know if inventor of the bifocal and Franklin stove count for this question:

95. Name one thing Benjamin Franklin is famous for.
A:U.S. diplomat
A:Oldest member of the Constitutional Convention
A:First Postmaster General of the United States
A:Writer of "Poor Richard's Almanac"

The new version doesn't seem vastly different, but it certainly aims more toward indoctrination over mere facts. That's not a wholly bad thing - though since political philosophy nuances will get lost in the shuffle, it makes this gov major wince a bit every now and again. Like this one:

26. Who does a U.S. Representative represent?

A: All people of the district
Were the answer only that simple!

1 comment:

VTazdecor said...

Như chúng ta đã biết công việc tại văn phòng luôn gắn liền với chiếc bàn làm việc cao cấp cho nên việc chọn mua mẫu bàn làm việc nào cho phù hợp với nhu cầu khả năng sử dụng của nhân viên tại văn phòng luon được các nhà quản lý quan tâm tới chính vì thế cho nên đối với mẫu mã thì ban van phong hoa phat có những tiêu chuẩn như thế nào để chọn lựa cùng chúng tôi tìm hiểu qua chia sẻ sau:
- Đầu tiên phải nói đến diện tích: Bàn văn phòng tiêu chuẩn có kích thước mặt bàn là 1.2m x 60cm và chiêù cao chuẩn là 75cm tuy nhiên tuỳ theo diện tích văn phòng mà chúng ta có thể linh động kích thước nhưng phải đảm bảo kích thuớ tối thiểu
- Kế đến là chỗ để máy tính: Bàn phải đáp dứng được cả không gian cho việt để máy bàn và Laptop
- Không gian để chân: Một chiếc bàn thoải mái phải có không gian để chân phù hợp giúp người ngồi có thể cảm thấy thoải mái
- Không gian chứa đồ: Không phải lúc nào bạn cũng mang tài liệu, hay những vật dụng tại công ty về nhà và vì thế cần phải có không gian để cất chúng.
Trên là một trong các tiêu chuẩn chủ đạo khi có nhu cầu chọn mua bàn làm việc dành cho văn phòng nhằm mang lại cho bạn sự lựa chọn đứng đắn trong khi trên thị trường noi that van phong có nhiều đa số sản phẩm nội thất nhiều mẫu mã, kích thước, chất liệu, màu sắc...khiến bạn khó có thể chọn được mẫu bàn đúng với mục đích và nhu cầu sử dụng.